Nova generacija poslovne inteligence (Business Intelligence - BI)
SiteWorx

Naša inovativna SiteWorx tehnologija združuje povezljivo razsvetljavo, internet stvari (Internet of Things - IoT) senzorje in programsko opremo za ustvarjanje nove generacije pametnih objektov.

Preprosta, prilagodljiva rešitev za pametne objekte

Internet stvari (IoT) ni le prihodnost poslovne inteligence ampak sedanjost. S povezljivo razsvetljavo in številnimi senzorji, SiteWorx spremeni katerokoli stavbo ali objekt v vir uporabnih podatkov.

Nadzorujte in optimizirajte porabo energije, spremljajte in vzdržujte delovno okolje ali zgolj sledite in upravljajte zasedenost proizvodnje za izboljšanje delovnih procesov. S SiteWorx-om je enostavno prilagoditi, zagnati in razširiti na senzorjih temeljujoče IoT rešitve, ki izboljšujejo stroškovno učinkovitost, produktivnost in varnost v celotni organizaciji.

EkoLuks - SiteWorx platform laptop

Poslovna inteligenca v oblaku

Senzorji so bistvenega pomena za vsak IoT ali pametno stavbo, vendar so le del rešitve. SiteWorx omogoča tudi poročanja in vpogled v pridobljene podatke, ki jih potrebujete za doseganje zastavljenih ciljev. S popolnoma integrirano rešitvijo v oblaku, se podatki, ki jih potrebujete, samodejno zbirajo in takoj analizirajo, da vam pomagajo odkrivati nove možnosti za izboljšanje delovnih procesov.

EkoLuks - SiteWorx platform devices

Nadzirajte vaš objekt od kjerkoli

Pamet, ki temelji na senzorjih in podrobno poročanje, ponujajo vpogled, potreben za identifikacijo možnosti za izboljšave vašega poslovanja. S platformo SiteWorx, lahko nadzirate razsvetljavo in ostale senzorje na daljavo.

Vabimo vas, da si podrobneje ogledate Site Worx module in najdete rešitve, ki vam najbolj ustrezajo.

Tune je uporabniku prijazen modul za nadzor razsvetljave, ki s pametnimi senzorji in napredno programsko opremo poskrbi za maksimiranje energetskih prihrankov ter izboljšanje produktivnosti in varnosti zaposlenih.

Samodejno povečanje energetskih prihrankov

SiteWorx Tune z zaznavanjem zasedenosti prostora, zajemanjem dnevne svetlobe, postopnim temnenjem in prilagajanjem spremembam delovnega procesa dosega do 90% energetskih prihrankov.

Napredna programska oprema, z v realnem času pridobljenimi podatki, poskrbi za samodejno prepoznavanje in doseganje možnih energetskih prihrankov ter hkrati ohranjanja varne in udobne stopnje osvetljenosti v celotnem objektu.

EkoLuks - Tune task tuning

Prilagodljive nastavitve in nadzor

S prilagodljivim tvorjenjem skupin, Tune omogoča enostavno upravljanje razsvetljave s SiteWorx namizno in mobilno aplikacijo.

Merjenje in vrednotenje

Vsak senzor je opremljen z merilcem električne energije, ki omogoča zbiranje podatkov o dejanski porabi električne energije za razsvetljavo ter vrednotenju dejanskih prihrankov. SiteWorx prikazuje podatke o dejanski porabi energije in dejanskih prihrankih ter omogoča kreiranje poročil po meri.

EkoLuks - Tune devices

Tune Basic vs. Tune Pro

Nadzorujte svojo razsvetljavo z modulom Tune Basic ali modulom Tune Pro, ki vam omogoča dodatne funkcije upravljanja in poročanja preko spletne aplikacije ali Tune mobilne aplikacije za iOS in Android.

Sense je modul, ki na edinstven način spremljanja in preverja temperaturo ter vlažnost.

Spremljanje temperature in vlage na daljavo

SiteWorx Sense je zasnovan za raznolika skladišča in proizvodnje, med drugim tudi za proizvodnje hrane in hladilnice. Sense poenostavlja spremljanje okolja, izboljšuje operativno učinkovitost in posledično pripomore k varovanju kakovost izdelkov.

 • Spremljava temperature in relativne vlažnosti za zmanjšanje težav s kakovostjo izdelka
 • Možnost opozoril, ko so meritve temperature ali relativne vlažnosti izven želenih meja
EkoLuks - Sense chart

Izboljšanje učinkovitosti procesov

 • Hiter in enostaven dostop do vseh tekočih in preteklih podatkov ter poročil
 • Priložnosti za zmanjšanje stroškov ogrevanja in hlajenja
 • Upravljanje delovanja HVAC sistemov

Enostavna nastavitev, minimalno vzdrževanje

 • Hitra namestitev in konfiguriranje
 • Možnost montaže na različne površine
 • Popolnoma brezžična senzorika

Amp je modul za beleženje in analiziranje porabe električne energije večjih porabnikov z namenom izboljšanja stroškovne učinkovitosti.

Pametno upravljanje z energijo

SiteWorx Amp omogoča spremljanje porabe, izkoristka ter stroška električne energije za vsakega, še posebej večjega, porabnika znotraj proizvodnega procesa.

S temi informacijami lahko prepoznate priložnosti za dodaten prihranek energije, ki ni vezan na razsvetljavo. Poleg tega lahko natančneje predvidite operativne stroške in izboljšate produktivnost.

EkoLuks - Amp savings

Dodaten prihranek

Z merjenjem porabe električne energije večjih porabnikov do prepoznavanja možnosti za dodatne prihranke.

 • Spremljanje delovanja strojev za zagotovitev, da je vse ugasnjeno v nedelovnem času
 • Spremljanje polnilnih postaj viličarjev v izogib dnevnim polnjenjem
 • Preverjanje delovanja kompresorskih postaj
 • Kontrola obremenitev

Natančno predvidevanje operativnih stroškov

Boljše razumevanje in lociranje operativnih in proizvodnih stroškov energije.

 • Z vzpostavitvijo števcev funkcijskim enotam določite režijske stroške objekta
 • Izračunajte ceno izdelka z merjenjem stroškov energije potrebne za proizvodnjo le-tega
 • Razširite operativni vpogled z vključitvijo sistema za spremljanje večjih porabnikov električne energije
EkoLuks - Amp izboljšana proizvodnja

Izboljšanje produktivnosti

Namesto ročnega beleženja in spremljave podatkov samodejno pridobite podatke o trendih porabe električne energije in tako

 • Analizirajte dejansko uporabo proizvodnih strojev in se izognite nepotrebnim naložbam v osnovna sredstva
 • Zbrane podatke o izkoriščenosti opreme uporabite za načrtovanje preventivnega vzdrževanja ter s tem minimalizirajte možnost dragih proizvodnih zastojev
 • Z ustreznejšim uvajanjem delavcev v izmene zmanjšajte proizvodna ozka grla

Secure je modul za pameten varnostni sistem, ki uporablja, v objekt nameščene, IoT senzorje in s tem ves čas varuje vaša sredstva in zaposlene.

Varnost za celotno podjetje

SiteWorx Secure zagotavlja popolno pokritost objekta s senzorji in v primeru nepooblaščenega vstopa, v pred definirane cone, pošilja alarmna opozorila. Tako je Secure idealen način za spremljanje in nadzor dostopa do območij brez fizičnega nadzora dostopa.

Area je modul, ki omogoča vpogled v to, kako je fizični prostor mogoče bolj učinkovito uporabiti.

Optimizacija prostora

SiteWorx Area zagotavlja popolno pokritost objekta s senzorji, ki omogoča natančno spremljanje prostorske zasedenosti in internih transportnih poti. Prilagodljiva poročila dajo natančnejši vpogled v trenutno stanje, da lažje sprejemate odločitve za prostorsko optimizacijo.

x

Kontakti

EkoLuks, svetlobni inženiring d.o.o.

Obrtniška ulica 1, 1230 Domžale
Matična št.: 3397742000, Davčna št.: SI33695733

+386 (0)40 475 176

+386 (0)31 273 738

info@ekoluks.eu

www.ekoluks.eu